KX-12F

pM2Ɋ


KX-12F Ef = 5.0V
If = 0.5A
Epr = 850V
Ip = 240mA
Idc = 40mA

߂


Copyright 1998 NAKANO, Masashi