KX-80

SgpMo2Ɋ


KX-80 Ef = 5.0V
If = 2.0A
Epr = 1400V
Ip = 400mA
Idc = 125mA

߂


Copyright 1998 NAKANO, Masashi