KX-80BK

p2Ɋ


KX-80BK Ef = ?V
If = ?A
Epr = ?V
Ip = ?mA
Idc = ?mA

߂


Copyright 1998 NAKANO, Masashi